Een netwerk is vanuit een technisch oogpunt een web van aan elkaar verbonden punten. Het kan bestaan uit dingen of mensen.

Wij definiëren met Conciglio een netwerk als een verzameling van mensen die direct of indirect met elkaar verbonden zijn. Ze kunnen daarbij een duidelijk herkenbare gemeenschappelijke identiteit of doel hebben. 

Een netwerk kan op zichzelf ook weer opgebouwd zijn uit kleinere netwerken. We spreken in een dergelijke situatie dan van een geneste netwerkorganisatie. Het Conciglio Netwerk is opgebouwd uit kleinere netwerken van samenwerkingen en relaties van de partners. Er wordt gebruik gemaakt van één online platform waar verschillende interacties en samenwerkingen mogelijk zijn. 

Partners

Deelname aan het Conciglio Netwerk kan alleen op basis van uitnodiging of voordracht van een van de partners.