Het Conciglio gedachtegoed is ontwikkeld om het beste uit je werk en het leven te halen. Het draait daarbij om samenwerken. Alleen door samen te werken kan er meer bereikt worden met minder inspanning voor iedereen. Kan er optimaal geprofiteerd worden van gezamenlijke kennis en inspanningen.

De filosofie is gestoeld op vier pijlers die samengevat zijn in het Conciglio Manifesto.   

Het Conciglio Manifesto

Conciglio stelt het individu centraal en staat voor ontwikkeling, beheer en inzet van kennis en ervaring

Conciglio hanteert het derde alternatief van Covey waarbij je altijd bereid bent om samen naar oplossingen te zoeken die beter zijn dan wat ieder afzonderlijk heeft bedacht

Conciglio organiseert sociale interactie door zelfsturing van mensen en organisaties in netwerken.

Conciglio streeft naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties

 

“Conciglio” is afgeleid van het Italiaanse Consiglio in de zin van
“Frutto dell’esperienza e delle capacità individuali poste al servizio degli altri”,
vrucht van ervaring en individuele vaardigheden ten dienste van anderen. .

Lees verder over de Conciglio Methodiek en het Netwerk