• Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog

Een nieuwe manier van Leren en Denken

In een wereld waar technologie een onlosmakelijk onderdeel van ons leven is geworden, waar leren en kennisvergaring niet langer alleen plaatsvinden in traditionele klaslokalen, is er een nieuwe benadering van leren, studeren en kennisbeheer:

Conciglio PKM

Conciglio Persoonlijk Kennisbeheer is een methodiek die zich richt op het verzamelen en verwerken van relevante informatie en ervaringen tot kennis om het vervolgens als zodanig op te slaan, verder te ontwikkelen en toe te passen wanneer nodig. Het stelt ons in staat om gemakkelijk en stressvrij te leren.

Een digitale Revolutie

De Conciglio PKM principes zijn sterk gevormd door de bevindingen van Anne Murphy Paul, zoals beschreven in haar boek ‘The Extended Mind’. Dit boek bespreekt acht centrale ideeën over hoe technologie onze geest en denken beïnvloedt.  We bekijken er een aantal.

Het eerste uitgangspunt is dat de digitale revolutie ons denken verandert. Technologie zoals computers en smartphones hebben op fundamentele wijze de manier veranderd waarop onze hersenen informatie verwerken en onthouden. Het heeft geresulteerd in nieuwe patronen van denken die zijn afgestemd op een digitale omgeving. Deze verandering wordt nog eens versterkt door de uitbreiding van het geheugen door een extern tweede brein. Een nieuwe toepassing die ons geheugen in ons eerste brein verder dan de grenzen van ons hoofd duwt. We krijgen een snelle toegang tot alles wat we ooit hebben geleerd en hebben verwerkt in ons externe tweede brein. Nooit meer vergeten… Conciglio PKM maakt gebruik van Obisidian software.

Echter, een tweede brein dient niet alleen als een verlengstuk van ons herinneringsvermogen, maar ook als een cognitief stuk gereedschap. Het versterkt ons vermogen om problemen op te lossen, beslissingen te nemen en complexe informatie op een effectieve manier te verwerken. Je tweede brein aan het werk en sinds kort doe je dat samen met je alter ego: Je eigen AI-maatje!

Netwerken

Sociale media en in het verlengde netwerkorganisatie spelen ook cruciale rollen. Het heeft de wijze veranderd waarop we informatie delen, communiceren en relaties aangaan met anderen. Dit heeft krachtige gevolgen gehad voor ons denken en sociale gedrag. En dat komt niet zonder uitdagingen. In een digitale wereld vol afleidingen, ligt er een toegenomen nadruk op het belang van aandacht en focus.

Het spreekt voor zich dat de impact op onderwijs en leren enorm is en niet kan worden genegeerd. Met de hulp van technologie hebben de traditionele onderwijsmethoden een drastische transformatie ondergaan. En de op handen zijnde veranderingen als gevolg van de toepassing van kunstmatige intelligentie zullen een aardverschuiving teweegbrengen.

Met al deze veranderingen komen ethische en maatschappelijke vragen naar boven, vooral over hoe we technologie gebruiken en de invloed hiervan op ons leven. Evenwicht en controle zijn in deze context cruciaal. Technologie mag dan voordelen bieden, het is van fundamenteel belang om een juiste balans te vinden tussen het gebruik ervan en de impact op ons leven.

Een succesvolle stressvrije toekomst

Conciglio PKM is een innovatieve benadering van leren op een manier die aansluit bij de digitale revolutie die we vandaag de dag doormaken. Het is relatief eenvoudig aan te leren en het gebruik van een extern tweede brein biedt waardevolle oplossingen voor het bevorderen van succesvol leren in een steeds meer technologie-georiënteerde maatschappij. Het brengt je rust. Meer dan alleen een methodologie is Conciglio PKM een reflectie van de manier waarop leren en denken zich in de 21e eeuw zal ontwikkelen. Ben jij klaar voor de belangrijkste investering van je leven? Ontwikkel dan met Conciglio Kickstart, en je alter ego, jouw eigen tweede brein!