• Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog

Slimmer werken met Conciglio Kickstart

De Magie van het Denken en Doen

Denken en doen zijn twee elementaire workshops van Conciglio Kickstart welke vanaf september 2023 gestart zijn. De beide workshops samen bieden een waardevol raamwerk en methodes die de productiviteit van iedereen individueel, van een gehele organisatie, een projectteam of een afdeling aanzienlijk kunnen verbeteren. Meer werk, beter doen in minder tijd!

Conciglio benadrukt in het huidige digitale tijdperk het belang van het continue leren en het efficiënt samenwerken. Traditionele methoden schieten vaak tekort en bieden nauwelijks of geen oplossing voor de snelle ontwikkelingen, de overvloed aan informatie en de hedendaagse prestatiedruk. Wanneer we hier niet goed mee omgaan dan liggen stress en burn-out in het verschiet. Anderzijds brengen de snelle hedendaagse technologische ontwikkelingen ook nieuwe opportuniteiten.

Conciglio denken en doen onderscheidt twee belangrijke aspecten: kennisbeheer én werkbeheer.

Kennisbeheer

Kennisbeheer gaat over het leren, nadenken en het maken van keuzes over wat belangrijk is om te weten. Het gaat over het ontwikkelen van een persoonlijke kijk en beleving, en het omgaan met de uitdagingen van de huidige hightech wereld. Het gaat ook over het stimuleren van een leercultuur binnen een team, waarbij elk individueel teamlid wordt aangemoedigd om voortdurend te leren, zijn of haar kennis verder te ontwikkelen en informatie te delen met de rest van het team. Dit leidt ertoe dat de collectieve intelligentie en de productiviteit van het gehele team aanzienlijk kan verbeteren.

Werkbeheer

Werkbeheer daarentegen gaat over het organiseren en uitvoeren van projecten, activiteiten en taken. Het gaat daarbij over het stellen van doelen, het plannen van taken, het beheren van tijd en middelen, en het meten van resultaten. Het Conciglio raamwerk stelt dat effectief werkbeheer essentieel is voor de productiviteit van een team. Het biedt procedures voor het afstemmen en beheren van taken, het stellen van prioriteiten en het meten van prestaties. Het legt focus op de kerntaken en reduceert het zogenaamde werk om te kunnen werken. Het draagt allemaal bij tot het voorkomen van misverstanden en fouten, het leidt tot betere kwaliteit van het werk en een fors hogere productiviteit.

Het is essentieel om het verschil tussen kennisbeheer en werkbeheer te begrijpen. Terwijl je streeft naar een eindeloze uitbreiding van je kennis, wil je je taken en projecten zo snel en zo goed mogelijk afronden om ruimte te maken voor nieuwe uitdagingen. In dit licht leidt kennisbeheer uiteindelijk tot verdieping, terwijl werkbeheer ruimte creëert voor ontwikkeling.

Kunstmatige Intelligentie

Conciglio benadrukt het belang en de inzet van AI technologie bij zowel kennisbeheer als werkbeheer. Er wordt gesteld dat vooral kenniswerkers moeten leren hoe ze technologie effectief kunnen gebruiken om hun persoonlijke kennis en werk te beheren. Dit omvat, onder meer, het gebruik van een persoonlijk tweede brein en een cloudplatform voor samenwerking, communicatie, werkbeheer en informatieopslag.

Conciglio denken en doen en de bijbehorende methodes kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de productiviteit van kenniswerkers en managers. Door het belang van zowel kennisbeheer als werkbeheer te benadrukken, en door methoden te bieden voor het effectief beheren van beide, kan Conciglio Kickstart organisaties en teams helpen om hun productiviteit te verhogen, hun doelen te bereiken, en succesvol te zijn in de huidige digitale wereld.

Meer weten? Stuur een WA-berichtje of gebruik het formulier op de homepage en wij nemen snel contact met je op!