Je bekijkt nu Corona en Conciglio

Corona en Conciglio

Met de Coronacrisis en de intelligente lockdown van 23 maart 2020 is thuiswerken in een versnelling gekomen. Er was weliswaar geen verplichting maar de beperkende maatregelen op kantoren hebben ertoe geleid dat het online samenwerken noodzakelijk werd. De meeste bedrijven waren hierop nauwelijks voorbereid. Nu ruim een jaar later hebben we een beter beeld van wat dit alles betekend heeft. We mogen concluderen dat het werken op afstand of het online samenwerken vooral heeft geleid tot meer online communicatie via Zoom, Whatsapp, Teams of anderszins. Het effect op de productiviteit en kwaliteit van het werk is zwaar onder druk komen te staan.

Het Conciglio gedachtegoed (toen nog Consiglio) is ontstaan medio 2010 als gevolg van de opkomst van “Het nieuwe werken” en de sociale media. In deze periode zijn gelijktijdig ook de eerste uitgangspunten voor een methodiek voor online samenwerken vastgelegd. Toepassing van de Conciglio werkwijze zijn echter slechts beperkt door een kleine groep aanhangers in de praktijk toegepast. Wel in een dusdanige mate dat er gesproken mag worden van een continue ontwikkeling op basis van voortschrijdend inzicht en beschikbare technologie.

Het is meer dan duidelijk dat met het thuiswerken het gemis aan Work Management, aan werkbeheer, een belangrijke oorzaak is voor de verminderde productiviteit bij het werken op afstand. Ook de inzet van een veelheid aan – verschillende – communicatietools is niet echt bevorderlijk. Wat wél belangrijk is dat werk anders moet worden georganiseerd en beheerd. Dat alleen tools zonder een duidelijke methodiek meer kwaad dan goed doet. De Conciglio methodiek is het antwoord en zal moeten worden geactualiseerd. Hieraan wordt met ingang van vandaag aan begonnen. Alle activiteiten met betrekking tot “Conciglio raadsleden” en voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden voorlopig opgeschort.