Start Partner Netwerk

Vanaf vandaag is een aanvang genomen met het opstarten van het Conciglio partner netwerk. Om online samenwerking zoveel mogelijk te stimuleren is het lidmaatschap vooralsnog alleen mogelijk op basis van…

0 Reacties

Het Netwerk

De eerste besprekingen voor de start van het Conciglio Netwerk hebben inmiddels plaatsgevonden en besloten is dat het Netwerk opgebouwd zal worden op het Asana platform. Iedere andere keuze zou…

0 Reacties

Conciglio Whitepaper

In de afgelopen weken is er uitvoerig gekeken en overleg gevoerd over de Conciglio Methodiek. Vooral als gevolg van de vele nieuwe mogelijkheden van Asana, het samenwerkingsplatform waar Conciglio al…

0 Reacties